Follow-on Tiller joystick

9,290.00kr

Follow On Tiller

Beskrivning

Follow-on Tiller joystick är kompakta extra roder-styrenheter med exakt servostyrning för Evolutions autopiloter för motorbåtar
Med Raymarines styrenhet Follow-On Tiller får du servostyrning till fjärrplacerade och sekundära kontrollstationer var som helst ombord. Follow-On Tiller är en enkel extra styrenhet för Raymarines Evolution autopilotsystem och är utformad för yachter / fritidsbåtar och kommersiella fartyg. En enkel knapptryckning är allt som behövs för att aktivera Evolutions servostyrning och navigatören kan skicka exakta styrkommandon, upp till 35 °.

VIKTIGA FUNKTIONER:

  • Den intuitiva utformningen gör att navigatören kan göra exakta justeringar av styrningen bara genom att vrida på spaken eller gradskivan.
  • Tillhandahåller servostyrning med precision för fjärrstationer och extra manöverstationer
  • Elegant design utan ratt, låg profil, som gör att den passar nästan var som helst, inklusive styrstolar i styrhytten.
  • Valbara lägen, proportionerligt eller bang-bang, för styrning eller manövrering
  • Enkelt SeaTalkng-nätverk med stöd för upp till fyra fjärrstationer för rorkulten
  • Kompatibel med Evolution™ autopilotsystem för motorbåtar

SERVOSTYRNINGSALTERNATIV

Follow On Tiller-styrenheter finns i 2 olika modeller med lite olika driftlägen.

  • Välj varianten Standby-Servostyrning-Standby (A80532) för tillämpningar där du vill ha fjärrstyrning utan att aktivera eller inaktivera autopiloten. Tryck på aktiveringsknappen på rorkult-kontrollen möjliggör Servostyrning av autopiloten i standbyläge och ger full kontroll över roder-rörelsen. Om du trycker på aktiveringsknappen återgår autopiloten till standbyläge.
  • Välj varianten Auto-Power Steer-Auto (A80602) för att göra kursjusteringar under autopilot-kontroll. Om du trycker på aktiveringsknappen ändras autopilotens status från automatiskt läge (aktiverat) till servostyrningsläge, vilket ger kaptenen manuell kontroll över roderrörelsen. Om du trycker på aktiveringsknappen återgår autopiloten till Auto-läge.

TVÅ DRIFTLÄGEN

Styrenheten stöder både Follow-Up och Non-Follow-Up läge för maximal flexibilitet. Kontrollen levereras med en fjäder som automatiskt återställer kontrollen till mittläget 0° när den frigörs. Du kan avlägsna återställningsfjädern om du önskar.

I uppföljningsläge följer rodret rorkulten exakt. När rorkulten släpps eller är inställd på 0° ställs rodret in mittskepps. I Non-Follow-Up-läge förblir rodret i den vinkel som ställts in när styrenheten släpps eller ställs in på 0° och kräver att operatören manuellt korrigerar till midskepps.

 

Du kan läsa mer på Raymarine.se.

Ytterligare information

Modell

Standby-drift, Automatisk drift