Det nya året har inneburit prisjusteringar från våra leverantörer. Undersökningspriser från service har legat konstant i många år. Vi kommer från 1 MARS 2019 göra en förändring.

Undersökningsavgift:

  • Prisgrupp nr1: 550kr
  • Prisgrupp nr2: 690kr
  • Prisgrupp nr3: 990kr