Vi inleder samarbete med Navico Sweden, vilket innebär försäljning, installation och ombord service av varumärkena B&G och Simrad.Vi  är därmed certifierade installatörer för dessa varumärken.

Att vi lägger till dessa varumärken och ihop med varumärket Raymarine, innerbär att vi kommer kunna bredda kundgruppen inom marinelektronik och erbjuda kunden en större variation.

Vår ambition är att driva dessa varumärken i samma anda som vi redan idag gör med Raymarine, att serva och ge support till våra kunder på bästa möjliga vis.